RODO

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), "SAN-BUD", nazwa handlowa "EKO-BLAST" prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest, "SAN-BUD" Janusz Kurzeja G.Zapolskiej 2, 22-200 Włodawa.

 

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Obara, e-mail: info@eko-blast.pl

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Przekazywane przez Państwa dane osobowe są konieczne i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Instytutu i realizacji przez niego zadań, do których został powołany. Podstawę przetwarzania danych (zależnie od sytuacji) stanowi art. 6 ust. 1 RODO.

 

Odbiorca danych

Przekazywane przez Państwa dane osobowe pozostają w dyspozycji Administratora oraz są przekazywane podmiotom zewnętrznym z nim współpracujących, w zakresie koniecznym i niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Instytutu i realizacji przez niego zadań, do których został powołany.

 

Czas przechowywania danych

Przekazane przez Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Instytutu i realizacji przez niego zadań, do których został powołany - zależnie od podstawy prawnej przetwarzania. Czas przechowywania danych przez Administratora determinują m.in. przepisy powszechnie obowiązującego prawa, czas trwania realizowanych projektów naukowych czy też procesów rekrutacyjnych. Każdorazowo osoba przekazująca Administratorowi swoje dane osobowe, informowana jest o dokładnym czasie przechowywania jej danych.

 

Przysługujące uprawnienia

W związku z udostępnianiem swoich danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

Prawo do żądania dostępu do swoich danych
Prawo do sprostowania dostępu do swoich danych
Prawo do żądania usunięcia swoich danych
Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
Prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora-
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w związku z przetwarzaniem danych lub w związku z ich przechowywaniem i przetwarzaniem przez Administratora bez odpowiedniej podstawy prawnej


Kontakt z Administratorem

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących uprawnień dotyczących danych osobowych, lub po prostu mają Państwo pytania związane z naszą Polityką Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem:

info@eko-blast.pl

Nasze dane korespondencyjne to:


"SAN-BUD" Janusz Kurzeja

Ul. G.Zapolskiej 2

22-200 Włodawa

Woj.lubelskie

 

Pliki cookies


Korzystając ze strony www.eko-blast.pl możesz otrzymywać pliki cookies od podmiotów trzecich, takich jak Facebook, Google, Twitter. Pliki te są niezbędne do działania narzędzi takich jak: Google Analytics oraz w celu integracji z portalami społecznościowymi Google Plus i Facebook. Więcej informacji na temat tych plików możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

 

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

 

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?


Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie wykorzystuje.

 

Gdzie przechowywane są pliki cookies


Pliki cookies przechowywane są w przeglądarce użytkownika. Administrator nie zapisuje ich na swoich serwerach.

KONTAKT

TELEFON

+48 797 451 816

 

E-MAIL

info@eko-blast.pl

ADRES

ul. B. Prusa 42

22-200 Włodawa

Imię i Nazwisko
Twój E-mail
TEMAT
Treść wiadomości
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Dziękuję za kontakt
Wypełnij formularz

Prawa autorskie © 2021 EKO-BLAST